Nowości LATO/JESIEŃ 2023

KOMUNIKATY

NOWE STANOWISKO HPV2023 W OPRACOWANIU (ISTOTNE ZMIANY PRAKTYCZNE)

Ze względu na dokonujące się istotne rozszerzenia w postępowaniu skriningowym opartym o stratyfikację ryzyka, które zostaną uwzględnione w konstruowanym aktualnie Stanowisku HPV2023 i będą możliwe do pełnego wdrożenia dopiero z końcem bieżącego roku, Zarząd PTKiPSM podjął decyzję o przesunięciu kolejnej 7. Edycji kursu POZIOMU 1 oraz 3. edycji kursu POZIOMU 2.

Wskazane kursy zostaną zrealizowane w okresie zima-wiosna 2024.
Śledźcie informacje na naszych stronach www!

PRZEDŁUŻONA RECERTYFIKACJA

Decyzją Zarządu PTKiPSM do 30. czerwca 2024 roku została przedłużona certyfikacja dla odpowiednich edycji obu poziomów, których w okresie jesień/zima 2023 powinna dotyczyć recertyfikacja, tj. dla 3 edycji POZIOMU 1 (P1/3) oraz 1. edycji POZIOMU 2 (P2/1).

Recertyfikacja umożliwia także potwierdzenie umiejętności Basic Colposcopy Course EFC przez Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM, którzy do tej pory nie uczestniczyli w nowej formule kursów. Koszt podstawowy udziału w recertyfikacji dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM – 450,- zł.

NOWA STRONA WWW PTKiPSM JUŻ JEST AKTYWNA!

Zachęcamy naszych Członków do aktualizacji deklaracji członkowskich na naszej stronie, a tych, którzy jeszcze nie przystąpili do PTKiPSM do dołączenia do naszego Towarzystwa.

Poza 5% zniżką na organizowane przez nas wydarzenia naukowe już wkrótce dla aktywnych członków (z opłaconą składką za rok bieżący) zostanie uruchomiona zakładka EDUKACJA, na której po zalogowaniu będą dostępne nieodpłatnie nagrania ostatnich Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020: 6. edycji POZIOMU 1 i 2. edycji POZIOMU 2 oraz Akademii Kolposkopii 1. i 3. edycji. To wakacyjny prezent od naszego Zarządu wartości 4500,- zł, merytorycznie bezcenny. Zapraszamy!

PIERWSZY WSPÓLNY KURS PTKiPSM ORAZ EFC DOSTĘPNY ON-LINE

Aktualnie zapraszamy do udziału online w kursach Projektu KOLPOSKOPIA 2020 POZIOMU 1 i POZIOMU 2 w oparciu o dostępne nagrania.

Kursy organizowane przez PTKiPSM są praktyczną realizacją projektu ciągłego podnoszenia jakości w zakresie prewencji wtórnej RSM, umożliwiając dostęp do edukacji na najwyższym merytorycznym poziomie, zgodnej z rekomendacjami PTGiP i PTKiPSM Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy, wspólnego projektu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

Dołącz do grona Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM

Kurs POZIOMU 1 edycja 6 (P1/6 i P1/R1) jest pierwszą edycją wspólnej certyfikacji kolposkopowej EFC na poziomie Basic i PTKiPSM na POZIOMIE 1. To także pierwszy kurs recertyfikacyjny dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM o numerach od 1 do 177.

Udział w części teoretycznej kursu pozwoli Ci uzyskać konieczną wiedzę do aktywnego uczestnictwa w etapie podstawowym skriningu, a udział w części teoretycznej i praktycznej na POZIOMIE 1, da Ci nie tylko wiedzę specjalną, ale także potwierdzenie umiejętności wykonywania standaryzowanej procedury kolposkopowej w modelu HPV-zależnym (wkrótce obligatoryjne). Standaryzowana kolposkopia z biopsją stanowi kluczową część etapu eksperckiego w nowym polskim algorytmie postępowania.

Uzyskaj po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej i praktycznej tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem oraz potwierdzeniem umiejętności wykonywania standaryzowanej kolposkopii z biopsją. Dodatkowo uzyskasz europejskie potwierdzenie umiejętności kolposkopowych na poziomie podstawowym Basic Colposcopy Course EFC.

Recertyfikacja: certyfikowani Kolposkopiści PTKiPSM po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej uzyskają przedłużenie certyfikacji o kolejne 2 lata oraz uprawnienia Basic Colposcopy Course EFC.

Dodatkowy egzamin certyfikacyjny trwającej edycji online zostanie przeprowadzony po rejestracji wymaganej liczby uczestników, z informacją o terminie z miniumum 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku mniejszej liczby opłaconych rejestracji wszyscy uczestnicy edycji online, którzy nie mieli możliwości udziału w egzaminie, otrzymają bezpłatny dostęp do nowej 7. edycji kursu POZIOMU 1 z możliwością uczestniczenia w egzaminie po kursie.

Dołącz do grona Certyfikowanych Kolposkopistów Zabiegowych PTKiPSM

Kurs POZIOMU 2 edycja 2 (P2/2) jest adresowany do uczestników POZIOMU 1, w sposób szczególny do Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM, którzy wykonują lub chcą wykonywać procedury terapeutyczne (ekscyzyjne i ablacyjne) w prewencji wtórnej RSM.

Kurs poziomu 2 odbywa się także w formule dwuczęściowej, analogicznie do poziomu 1.

Uczestnicy kursu kolposkopowego POZIOMU 2, którzy zaliczą egzamin certyfikujący, otrzymają tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM z indywidualnym numerem, z uprawnieniami do wykonywania procedur ablacyjnych oraz LLETZ/LEEP zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

Dodatkowy egzamin certyfikacyjny trwającej edycji online zostanie przeprowadzony po rejestracji wymaganej liczby uczestników, z informacją o terminie z miniumum 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku mniejszej liczby opłaconych rejestracji wszyscy uczestnicy edycji online, którzy nie mieli możliwości udziału w egzaminie, otrzymają bezpłatny dostęp do nowej 3. Edycji kursu POZIOMU 2 z możliwością uczestniczenia w egzaminie po kursie.

Dołącz do grona Ekspertów HPV-zależnej strategii prewencji RSM

Z pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych
Przewodniczący Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM
Prezes PTKiPSM
Executive Board Officer of The European Federation for Colposcopy
Member of the Board of The International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy

Informacje organizacyjne
AKTUALNE KURSY

Zapraszamy do udziału w Kursach online w oparciu o dostęp do ich nagrań.

Miejsce

Dowolne urządzenie mobilne. Komputer, laptop, tablet, telefon.

INTERAKCJA

Weź udział w dyskusji i zadaj pytanie poprzez czat.

CERTYFIKATY

Zostań Certyfikowanym Kolposkopistą PTKiPSM lub uzyskaj certyfikat umiejętności w HPV-zależnym skriningu RSM

Bieżące wydarzenia PTKiPSM
Poniżej znajdziesz aktualne Kalendarium 2023 oraz materiały Kursów zrealizowanych w 2022 roku z opcją dostępu online
Komitet naukowy
Przewodniczący
Vice-Przewodniczący
Dlaczego warto dołączyć do uczestników Kursu

Prof Robert Jach

Prof Maciej Stukan

dr Martyna Trzeszcz

dr Maciej Mazurec

Program naukowy
Dostęp do nagrań (minimum przez 3 miesiące od daty jego emisji) Kursu POZIOMU 1, edycja 6 oraz Kursu RECERTYFIKACYJNEGO 1, edycja 1 online. Kurs odbył się online na żywo z w terminie: 24-25.03.2023 r.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 4 godziny
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 2 godziny 30 minut
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 10 minut
  Wykład 1. Cele kursu EFC/PTKiPSM – Projekt KOLPOSKOPIA 2020
 • 30 minut
  Wykład 2. Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM 2022

  •Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Znaczenie certyfikacji umiejętności
  •Aktualne miejsce sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AI) w prewencji wtórnej RSM

 • 1 godzina
  Wykład 3. Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  •Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  •Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  •Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii

 • 50 minut
  Wykład 4. HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  •Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  •A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  •Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka
  •Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL
  •A może możemy już leczyć infekcję HPV?

 • 20 minut
  Wykład 5: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  •Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  •Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  •Protokoły kolposkopowe 2020
  •Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 40 minut
  Wykład 6: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 1
 • 10 minut
  Q&A
 • Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć – zaproszenie na test ewaluacyjny
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Rejestracja na Kurs POZIOMU 1, edycja 6 online
Poniżej znajdują się dostępy rejestracji zarówno dla nowych uczestników jak i zainteresowanych recertyfikacją uprawnień

Część Praktyczna i Teoretyczna

2250 ZŁ
Aktualni i przyszli kolposkopiści
Teoria i praktyka

8 godzin, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji: kolposkopia z biopsją w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu części 1 i 2 - tytuł: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Część Teoretyczna

450 ZŁ
GINEKOLODZY

TAKŻE W TRAKCIE SPECJALIZACJI
4 godziny, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

250 ZŁ
LEKARZE

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE
4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

100 ZŁ
INNE SPECJALIZACJE

CYTOMORFOLODZY
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI
POŁOŻNE, PIELĘGNIARKI
4 godziny, egz. certyfikujący po 2 tygodniach (ccertyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

50 ZŁ
STUDENCI

4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu pierwszego)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Rejestracja na Kurs RECERTYFIKACYJNY 1, edycja 1 online
Dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM o numerach od 1 do 177, uczestników 1. i 2. Edycji Kursu POZIOMU 1 (11/2020 – 06/2021).
450 zł
CertyfikowanI Kolposkopisci PTKiPSM
TEORIA i PRAKTYKA

Certyfikowani Kolposkopiści PTKiPSM po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej uzyskają dodatkowo przedłużenie certyfikacji o kolejne 2 lata oraz niezależnie uprawnienia BASIC Colposcopy Course EFC
8 godzin, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Organizator
Współpraca
Partner
Informacje techniczne

Wymagania techniczne
Warunkiem wzięcia udziału w Kursie oraz dostępu do nagrań jest rejestracja poprzez formularz oraz uiszczenie kosztów udziału.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.
Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net

Dostęp do transmisji oraz nagrań Kursów
Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji.
Zaproszenie z linkiem do transmisji na żywo zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms, dotyczy uczestników, którzy dokonali rejestracji i pełnej płatności za kurs, na minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem.
W przypadku dostępu do nagrań link zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty kosztów.
Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.

Informacja prawna
Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Alfakonferencje S.C.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo

Sekretariat PTKiPSM

Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Kategorie