Nowości 2023

Zapraszamy na pierwszy połączony kurs Europejskiej Federacji Kolposkopowej (EFC) i PTKiPSM – EFC Basic Colposcopy Course / Kurs POZIOMU 1 PTKiPSM Edycja 6 (P1/6).
Jednocześnie to pierwszy kurs recertyfikacyjny dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM (P1/R1).

 • Dołącz do elity specjalistów skriningu HPV-zależnego
 • Uzyskaj uprawnienia do wykonywania kolposkopii z biopsją (także europejskie), już wkrótce obligatoryjne
 • Zostań Certyfikowanym Kolposkopistą PTKiPSM w modelu HPV-zależnym
 • Uzyskaj umiejętności specjalne dla etapu podstawowego zgodne z aktualnymi polskimi rekomendacjami

Projekt PTKiPSM KOLPOSKOPIA 2020: nowe paradygmaty – nowe wyzwania – nowe możliwości

Zapraszamy do udziału w dniach 24-25/03/2023 już w 6. edycji kursu kolposkopowego POZIOMU 1 zgodnego z rekomendacjami PTGiP i PTKiPSM Projektu KOLPOSKOPIA 2020 dla HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy, wspólnego projektu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

Kurs ten będzie pierwszą edycją wspólnej certyfikacji kolposkopowej EFC na poziomie Basic i PTKiPSM na POZIOMIE 1. Będzie także pierwszym kursem recertyfikacyjnym dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM o numerach od 1 do 177, uczestników 1. i 2. Edycji Kursu POZIOMU 1 (11/2020–06/2021).

Publikacje nowego Schematu PTGiP 06/2022 oraz komplementarnego Stanowiska PTKiPSM 08/2022 otworzyły wspólnie z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 nowy rozdział prewencji wtórnej RSM w Polsce.

Udział w części teoretycznej kursu pozwoli Ci uzyskać konieczne umiejętności do aktywnego uczestnictwa w etapie podstawowym polskiego skriningu, a udział w części teoretycznej i praktycznej na POZIOMIE 1, po zdaniu egzaminu certyfikacyjnego, da Ci nie tylko wiedzę specjalną, ale także uprawnienia do wykonywania procedury kolposkopowej w modelu HPV-zależnym, już wkrótce obligatoryjne. Kolposkopia z biopsją stanowi kluczową część etapu eksperckiego w nowym polskim algorytmie postępowania.

Uzyskaj po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej i praktycznej tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem oraz uprawnieniami do wykonywania kolposkopii z biopsją. Dodatkowo po zaliczonym egzaminie w obu częściach uzyskasz uprawnienia uczestnika Basic Colposcopy Course EFC – europejskie potwierdzenie umiejętności kolposkopowych na poziomie podstawowym.

Certyfikowani Kolposkopiści PTKiPSM po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej uzyskają dodatkowo przedłużenie certyfikacji o kolejne 2 lata oraz niezależnie uprawnienia Basic Colposcopy Course EFC.

Koszt udziału (podstawowy):

 • w części teoretycznej i praktycznej – 2250,- zł.
 • tylko w części teoretycznej – do 450,- zł.
 • w recertyfikacji dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM – 450,- zł.

Dołącz do Ekspertów

Z pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kursów Kolposkopowych
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Przewodniczący Kapituły Certyfikującej PTKiPSM
Prezes PTKiPSM
Członek Prezydium Zarządu EFC
Członek Zarządu IFCPC

Informacje organizacyjne
KURSY 2023

Zapraszamy do udziału w tegorocznych Kursach oraz kursach online w oparciu o dostęp do ich nagrań.

Miejsce

Dowolne urządzenie mobilne. Komputer, laptop, tablet, telefon.

INTERAKCJA

Weź udział w dyskusji i zadaj pytanie poprzez czat.

CERTYFIKATY

Zostań Certyfikowanym Kolposkopistą PTKiPSM lub uzyskaj certyfikat umiejętności w HPV-zależnym skriningu RSM

Bieżące wydarzenia PTKiPSM
Poniżej znajdziesz aktualne Kalendarium 2023 oraz materiały Kursów zrealizowanych w 2022 roku z opcją dostępu online
24 czerwca 2022
14:00
24 marca 2023
14:00
Zakończone
14 kwietnia 2023
14:00
Nadchodzące
30 czerwca 2023
14:00
Nadchodzące
Komitet naukowy
Przewodniczący
Vice-Przewodniczący
Dlaczego warto dołączyć do uczestników Kursu

Prof Robert Jach

Prof Maciej Stukan

dr Martyna Trzeszcz

dr Maciej Mazurec

Program naukowy
Kursu POZIOMU 1, edycja 6 oraz Kursu RECERTYFIKACYJNEGO 1, edycja 1 online na żywo. Kurs odbędzie się online na żywo z dostępem do nagrań minimum przez 3 miesiące od daty jego emisji. Termin: 24-25.03.2023 r.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 24 marca 2023 14:00-18:00
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 24 marca 2023 14:00-16:30
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 24 marca 2023 14:00-14:10
  Wykład 1. Cele kursu EFC/PTKiPSM – Projekt KOLPOSKOPIA 2020
 • 24 marca 2023 14:10-14:40
  Wykład 2. Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM 2022

  •Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Znaczenie certyfikacji umiejętności
  •Aktualne miejsce sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AI) w prewencji wtórnej RSM

 • 24 marca 2023 14:40-15:40
  Wykład 3. Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  •Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  •Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  •Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii

 • 24 marca 2023 15:40-16:30
  Wykład 4. HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  •Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  •A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  •Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka
  •Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL
  •A może możemy już leczyć infekcję HPV?

 • 24 marca 2023 16:30-16:50
  Przerwa
 • 24 marca 2023 16:50-17:10
  Wykład 5: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  •Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  •Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  •Protokoły kolposkopowe 2020
  •Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 24 marca 2023 17:10-17:50
  Wykład 6: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 1
 • 24 marca 2023 17:50-18:00
  Q&A
 • 24 marca 2023
  Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć – zaproszenie na test ewaluacyjny
 • 24 marca 2023 18:00-18:20
  Przerwa dla kontynuujących kurs (zapraszamy do części praktycznej o 18:20)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • 24 marca 2023 18:20-20:20
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1 – ETAP EKSPERCKI
 • 24 marca 2023
  Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego

  Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

 • 24 marca 2023 18:20-19:40
  Wykład 1. Podstawy kolposkopii w ujęciu europejskich rekomendacji EFC/ESGO oraz polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020

  •Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe IFCPC 2011 – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
  •European consensus statement on essential colposcopy EFC/ESGO 2020
  •Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

 • 24 marca 2023 19:40-20:00
  Wykład 2. Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 2
 • 25 marca 2023 9:00-16:00
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2 - ETAP EKSPERCKI
 • 25 marca 2023 9:00-10:30
  Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku – doświadczenia Ekspertów
 • 25 marca 2023 9:00-10:30
  Ekspert 1. Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 1

  Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 (90 min.)
  •Kwalifikacja do kolposkopii
  •Instrumentarium
  •Przygotowanie pacjentki
  •Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
  •Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
  •Typy strefy transformacji
  •Obrazy prawidłowe
  •Obrazy nieprawidłowe
  •Zmiany podejrzane o inwazję
  •Pozostałe zmiany
  •Typy biopsji, sposób wykonania
  •Powikłania kolposkopii
  •Postępowanie pokolposkopowe.

 • 25 marca 2023 10:30-10:50
  Przerwa
 • 25 marca 2023 10:50-11:45
  Ekspert 2. Wykład 1. Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 2

  •Wskazania do kolposkopii
  •Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
  •Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
  o Biopsja celowana
  o Biopsja losowa
  o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
  o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

 • 25 marca 2023 11:45-12.40
  Wykład 2. Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia (HRA) – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty?

  •VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
  •wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
  •cytologia analna
  •HPV analny
  •p16/Ki67 analny
  •I co jeszcze?

 • 25 marca 2023 12:40-13:00
  Przerwa
 • 25 marca 2023 13:00-14:40
  Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
 • 25 marca 2023 13:00-14:40
  Badania kolposkopowe od skierowania do rozpoznania histopatologicznego – prezentacja przypadków
 • 25 marca 2023
  Zakończenie części praktycznej: etap ekspercki to nie tylko kolposkopia
 • 25 marca 2023 14:40-15:00
  Przerwa
 • 25 marca 2023 15:00-15:30
  Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin…
 • 25 marca 2023
  Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
 • 25 marca 2023
  Zakończenie kursu – tylko praktyka czyni Mistrza
Rejestracja na Kurs POZIOMU 1, edycja 6 online na żywo
Poniżej znajdują się dostępy rejestracji zarówno dla nowych uczestników jak i zainteresowanych recertyfikacją uprawnień

Część Praktyczna i Teoretyczna

2250 ZŁ
Aktualni i przyszli kolposkopiści
Teoria i praktyka

8 godzin, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji: kolposkopia z biopsją w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu części 1 i 2 - tytuł: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Część Teoretyczna

450 ZŁ
GINEKOLODZY

TAKŻE W TRAKCIE SPECJALIZACJI
4 godziny, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

250 ZŁ
LEKARZE

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE
4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

100 ZŁ
INNE SPECJALIZACJE

CYTOMORFOLODZY
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI
POŁOŻNE, PIELĘGNIARKI
4 godziny, egz. certyfikujący po 2 tygodniach (ccertyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

50 ZŁ
STUDENCI

4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu pierwszego)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Rejestracja na Kurs RECERTYFIKACYJNY 1, edycja 1 online na żywo
Dla Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM o numerach od 1 do 177, uczestników 1. i 2. Edycji Kursu POZIOMU 1 (11/2020 – 06/2021).
450 zł
CertyfikowanI Kolposkopisci PTKiPSM
TEORIA i PRAKTYKA

Certyfikowani Kolposkopiści PTKiPSM po zaliczonym egzaminie w części teoretycznej uzyskają dodatkowo przedłużenie certyfikacji o kolejne 2 lata oraz niezależnie uprawnienia BASIC Colposcopy Course EFC
8 godzin, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Organizator
Współpraca
Partner
Informacje techniczne

Wymagania techniczne
Warunkiem wzięcia udziału w webinarium oraz dostępu do nagrań jest rejestracja poprzez formularz oraz uiszczenie kosztów udziału.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.
Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net

Dostęp do transmisji oraz nagrań Kursów
Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji.
Zaproszenie z linkiem do transmisji na żywo zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms, dotyczy uczestników, którzy dokonali rejestracji i pełnej płatności za kurs, na minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem.
W przypadku dostępu do nagrań link zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty kosztów.
Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.

Informacja prawna
Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Alfakonferencje S.C.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo

Sekretariat PTKiPSM

Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Kategorie