PROJEKT KOLPOSKOPIA 2020
Zaproszenie

Polska jesień kolposkopowa 2022
pod patronatem PTKiPSM i Europejskiej Federacji Kolposkopii (EFC)
Skrining HPV-zależny do Poznania

Etap podstawowy dla wszystkich aktywnych uczestników skriningu RSM:
Akademia Kolposkopii PTKiPSM Edycja 2 (1. stacjonarna) – dołącz do grona specjalistów etapu podstawowego – w czasie V Warsztatów Tematycznych „Od rozpoznania do leczenia”, 26 listopada 2022 Poznań: www.warsztatyginekologiapoznan2022.agora-konferencje.pl/program
– część teoretyczna Kursu kolposkopowego Projektu KOLPOSKOPIA 2020 POZIOM 1, edycja 5 – uzyskaj certyfikat umiejętności HPV-zależnym w skriningu RSM – 26 listopada 2022 formuła online z nielimitowanym dostępem do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy.

Etap ekspercki dla aktualnych i przyszłych kolposkopistów – Kurs kolposkopowy Projektu KOLPOSKOPIA 2020 POZIOM 1, edycja 5 – dołącz do grona ekspertów skriningu RSM – zostań Certyfikowanym Kolposkopistą PTKiPSM i uzyskaj uprawnienia do wykonywania kolposkopii z biopsją (już wkrótce obligatoryjne) – 26-27 listopada 2022 formuła online z nielimitowanym dostępem do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy.
Egzamin certyfikacyjny online:
termin 1. – piątek 9/12/2022 godz. 14:00
termin 2. – piątek 13/01/2023 godz. 14:00.
Zastrzegamy możliwość zmiany terminów.

Programy są dostępne na stronie Kursów kolposkopowych Projektu KOLPOSKOPIA 2020 oraz Akademii Kolposkopii:
www.kolposkopia-kursy.info
www.akademiakolposkopii.pl

Zapraszamy!

Z pozdrowieniami
prof. dr hab. Robert Jach

Przewodniczący Komitetów Naukowych:
Kursów kolposkopowych Projektu KOLPOSKOPIA 2020
i Akademii Kolposkopii PTKiPSM
Członek Zarządu IFCPC
Członek Prezydium Zarządu EFC
Prezes Zarządu PTKiPSM

Informacje organizacyjne
TERMINY 2022

Poniżej znajdziesz aktualne terminy Kursów zaplanowanych na 2022 rok.

Miejsce

Dowolne urządzenie mobilne. Komputer, laptop, tablet, telefon.

INTERAKCJA

Weź udział w dyskusji i zadaj pytanie poprzez czat.

PUNKTY EDUKACYJNE

20 pkt. PTKiPSM

Terminy 2022
Zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu zarchiwizowanych nagrań Kursów POZIOMU 1 i 2 online z możliwością przystąpienia do egzaminu.
Kurs POZIOMU 1, edycja 5
Gość Specjalny
Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Komitet naukowy
Przewodniczący
Vice-Przewodniczący
Dlaczego warto dołączyć do uczestników Kursu

Prof Robert Jach

dr Maciej Mazurec

dr Martyna Trzeszcz

dr Maciej Stukan

Program naukowy Kurs POZIOMU 1 - nagrania
Kurs terminu 26-27.11.2022 r.

Etap ekspercki dla aktualnych i przyszłych kolposkopistów – Kurs kolposkopowy Projektu KOLPOSKOPIA 2020 POZIOM 1, edycja 5 – dołącz do grona ekspertów skriningu RSM – zostań Certyfikowanym Kolposkopistą PTKiPSM i uzyskaj uprawnienia do wykonywania kolposkopii z biopsją (już wkrótce obligatoryjne) – 26-27 listopada 2022 formuła online z nielimitowanym dostępem do kursu do 3 miesięcy.
Egzamin certyfikacyjny online:
termin 1. – piątek 9/12/2022 godz. 14:00
termin 2. – piątek 13/01/2023 godz. 14:00.
Zastrzegamy możliwość zmiany terminów.

Etap podstawowy dla wszystkich aktywnych uczestników skriningu RSM – część teoretyczna Kursu kolposkopowego Projektu KOLPOSKOPIA 2020 POZIOM 1, edycja 5 – uzyskaj certyfikat umiejętności HPV-zależnym w skriningu RSM – 26 listopada 2022 formuła online z nielimitowanym dostępem do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 3 godziny 45 minut
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 5 minut
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm

  Otwarcie Kursu, przywitanie Uczestników

 • 20 minut
  Wykład inauguracyjny

  Wykład inauguracyjny – Gość Specjalny – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii ginekologicznej:
  Etapy: podstawowy i ekspercki w polskim skriningu RSM 2022 - dualizm czy komplementarność?

 • 20 minut
  Wykład 2: Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM

  • Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  • Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  • Znaczenie certyfikacji umiejętności.

 • 40 minut
  Wykład 3: Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  • Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  • Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  • Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii.

 • 50 minut
  Wykład 4: HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  • Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  • A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  • Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka.
  • Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL.

 • 60 minut
  Wykład 5: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę
 • Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • 2 godziny 10 minut
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1 – ETAP EKSPERCKI
 • Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego

  Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego.

 • 20 minut
  Wykład 1: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  • Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  • Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  • Protokoły kolposkopowe 2020
  • Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 1 godzina 20 minut
  Wykład 2: Podstawy kolposkopii w ujęciu polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020

  • Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
  • Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

 • 7 godzin
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2 - ETAP EKSPERCKI
 • 1 godzina 30 minut
  Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku – doświadczenia Ekspertów
 • 1 godzina 30 minut
  Ekspert 1: Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 1

  Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020
  • Kwalifikacja do kolposkopii
  • Instrumentarium
  • Przygotowanie pacjentki
  • Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
  • Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
  • Typy strefy transformacji
  • Obrazy prawidłowe
  • Obrazy nieprawidłowe
  • Zmiany podejrzane o inwazję
  • Pozostałe zmiany
  • Typy biopsji, sposób wykonania
  • Powikłania kolposkopii
  • Postępowanie pokolposkopowe.

 • 45 minut
  Ekspert 2, Wykład 1: Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 2

  W oparciu o rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020, m. in.:
  • Wskazania do kolposkopii
  • Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
  • Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
  o Biopsja celowana
  o Biopsja losowa
  o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
  o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

 • 45 minut
  Wykład 2: Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty?

  • VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
  • wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
  • cytologia analna
  • HPV analny
  • p16/Ki67 analny
  • I co jeszcze?

 • Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
 • Zakończenie części praktycznej: etap ekspercki to nie tylko kolposkopia
 • 30 minut
  Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin…
 • Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
 • Zakończenie kursu – tylko praktyka czyni Mistrza

  Uwaga:
  Egzamin certyfikujący termin 1: 09.12.2022,
  piątek 14:00-16:00
  Egzamin certyfikujący termin 2: 13.01.2023, piątek 14:00-16:00

Program naukowy Kurs POZIOMU 2 - nagrania
Poznaj program Kursu terminu 24-25.06.2022 oraz kup dostęp do nagrań.
Organizator
Współpraca
Partner
Kup dostęp do nagrań z minionego Kursu
POZIOM 1, edycja 5 - 26/27.11.2022

Część Teoretyczna

450 ZŁ
GINEKOLODZY

TAKŻE W TRAKCIE SPECJALIZACJI
4 godziny, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

250 ZŁ
LEKARZE

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE
4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

100 ZŁ
INNE SPECJALIZACJE

CYTOMORFOLODZY
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI
POŁOŻNE, PIELĘGNIARKI
4 godziny, egz. certyfikujący po 2 tygodniach (ccertyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu 1)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

50 ZŁ
STUDENCI

4 godziny
egzamin certyfikujący po 2 tygodniach
(certyfikat kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu etapu pierwszego)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Część Praktyczna i Teoretyczna

2250 ZŁ
Aktualni i przyszli kolposkopiści
Teoria i praktyka

8 godzin, egzamin certyfikujący po 2 tygodniach (certyfikat kompetencji: kolposkopia z biopsją w modelu HPV-zależnym po zaliczeniu egzaminu części 1 i 2 - tytuł: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem)
dostęp do nagrań kursu minimum do 3 miesięcy

Informacje techniczne

Wymagania techniczne
Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest rejestracja poprzez formularz oraz uiszczenie kosztów udziału.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.
Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net

Regulamin
Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji. W oknie transmisji należy podać adres mailowy oraz imię z nazwiskiem.
Zaproszenie z linkiem do transmisji zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms.
Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.

Informacja prawna
Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Alfakonferencje S.C.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo

Sekretariat PTKiPSM

Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Kategorie