Kurs Kolposkopii – Poziom 2 Online

Indywidualny dostęp online do kompletnego kursu utrzymany będzie do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący.

Na prośbę Certyfikowanych Kolposkopistów PTKiPSM, którzy nie wzięli udziału w wersji hybrydowej kursu w dniach 25-26/06/2021 lub później online, a jednak podjęli decyzje o kontynuacji edukacji, utrzymujemy możliwość udziału w kursie poziomu 2 online.
Po rejestracji i opłaceniu kosztu udziału w kursie otrzymacie Państwo nielimitowany  dostęp do kompletnych nagrań kursu hybrydowego do dnia egzaminu certyfikującego.
Egzamin zostanie przeprowadzony we wskazanym terminie po zarejestrowaniu się na kurs minimum 20 uczestników.

Adresatami poziomu 2 kursu są posiadacze tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem (część teoretyczno-praktyczna) oraz posiadacze Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM Poziomu 1 (część teoretyczna).

Dołącz do grona specjalistów skriningu HPV-zależnego.

Udostępnij to wydarzenie
PROGRAM
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 4 GODZINY
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 1 h 40 min.
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 30 minut
  Wprowadzenie do kursu – Projekt KOLPOSKOPIA 2020 – standaryzacja prewencji wtórnej rsm w Polsce

  • Skrining HPV-zależny - nowy paradygmat
  • Rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020 i dokumenty towarzyszące
  - Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  - Protokoły kolposkopowe 2020
  - Tymczasowe rekomendacje 2020
  - Tymczasowe rekomendacje 2021
  - Wskazania do kolposkopii, implikacje tymczasowych modeli skriningowych (w przygotowaniu)
  • Certyfikacja umiejętności – ciągła kontrola jakości

 • 20 minut
  HPV-zależna prewencja wtórna rsm – podstawy interdyscyplinarne, o których nie możesz zapomnieć
 • 20 minut
  Postępowanie w oparciu o ryzyko HSIL (CIN 3+) – rekomendacje ASCCP 2019 w praktyce

  • Monitorowanie.
  • Kolposkopia z biopsją.
  • Leczenie przyspieszone.

 • 30 minut
  HPV 16, 18, 31 / ASC-H, AGC, HSIL / HSIL (CIN2), HSIL (CIN3) – status HPV, cytologia, kolposkopia, histopatologia – wieloparametrowa analiza jako narzędzie w podejmowaniu decyzji diagnostyczno-terapeutycznych

  • Większe nieprawidłowości skriningowe – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
  • Biomarkery ryzyka HSIL (CIN 2+).

 • 20 minut
  HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce

  • Kiedy kolposkopia z biopsją?
  • A kiedy leczenie przyspieszone?

 • 20 minut
  Rozpoznania cytologiczne, których nie spotykamy codziennie – jak sobie radzić w praktyce klinicznej?

  • AGC i AIS.
  • Wynik niesatysfakcjonujący.
  • Brak komórek strefy EC/TZ.
  • Obecne komórki endometrialne u kobiet > 45 rż.

 • 1 godzina
  Studium przypadków klinicznych – wieloparametrowy skrining na podłożu płynnym w korelacji z kolposkopią
 • Zakończenie części teoretycznej – HPV nr 1 STI na świecie – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Egzamin certyfikujący
 • Obowiązujący materiał:
  - wykłady prelegentów wraz z literaturą obowiązkową i uzupełniającą (patrz zakładka Literatura).
  - zapoznaj się z obowiązującymi tymczasowymi Zasadami Certyfikacji.
  - termin egzaminu jest w trakcie ustalania

WYKŁADOWCY
Przewodniczący
Vice-Przewodniczący
KOSZT UDZIAŁU

TEORIA
Ginekolodzy - 450 zł
Lekarze pozostałych specjalizacji - 250 zł
Inne specjalizacje - 100 zł
Studenci - 100 zł

TEORIA I PRAKTYKA
Aktualni i przyszli Kolposkopiści - 2250 zł

Szczegóły spotkania