KURS POZIOMU 1, EDYCJA 5 ONLINE

Udostępnij to wydarzenie
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 3 godziny 35 minut
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 5 minut
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm

  Otwarcie Kursu, przywitanie Uczestników

 • 20 minut
  Wykład inauguracyjny

  Wykład inauguracyjny – Gość Specjalny – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii ginekologicznej:
  Etapy: podstawowy i ekspercki w polskim skriningu RSM 2022 - dualizm czy komplementarność?

 • 30 minut
  Wykład 2: Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM

  • Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  • Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  • Znaczenie certyfikacji umiejętności.

 • 50 minut
  Wykład 3: Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  • Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  • Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  • Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii.

 • 40 minut
  Wykład 4: HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  • Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  • A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  • Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka.
  • Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL.

 • 60 minut
  Wykład 5: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę
 • Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć
 • Czas rzeczywisty wybranych wykładów może różnić się od wskazanego w programie.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • 1 godzina 55 minut
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1 – ETAP EKSPERCKI
 • Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego

  Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego.

 • 30 minut
  Wykład 1: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  • Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  • Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  • Protokoły kolposkopowe 2020
  • Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 1 godzina 10 minut
  Wykład 2: Podstawy kolposkopii w ujęciu polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020

  • Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
  • Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

 • 6 godzin 40 minut
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2 - ETAP EKSPERCKI
 • 3 godziny 20 minut
  Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku – doświadczenia Ekspertów
 • 1 godzina 30 minut
  Ekspert 1: Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 1

  Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020
  • Kwalifikacja do kolposkopii
  • Instrumentarium
  • Przygotowanie pacjentki
  • Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
  • Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
  • Typy strefy transformacji
  • Obrazy prawidłowe
  • Obrazy nieprawidłowe
  • Zmiany podejrzane o inwazję
  • Pozostałe zmiany
  • Typy biopsji, sposób wykonania
  • Powikłania kolposkopii
  • Postępowanie pokolposkopowe.

 • 1 godzina 50 minut
  Ekspert 2, Wykład 1: Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 2

  W oparciu o rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020, m. in.:
  • Wskazania do kolposkopii
  • Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
  • Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
  o Biopsja celowana
  o Biopsja losowa
  o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
  o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

 • Wykład 2: Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty?

  • VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
  • wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
  • cytologia analna
  • HPV analny
  • p16/Ki67 analny
  • I co jeszcze?

 • Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
 • Zakończenie części praktycznej: etap ekspercki to nie tylko kolposkopia
 • 30 minut
  Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin…
 • Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
 • Zakończenie kursu – tylko praktyka czyni Mistrza

  Uwaga:
  Egzamin certyfikujący termin 1: 09.12.2022,
  piątek 14:00-16:00
  Egzamin certyfikujący termin 2: 13.01.2023, piątek 14:00-16:00

 • Czas rzeczywisty wybranych wykładów może różnić się od wskazanego w programie.
Szczegóły spotkania
 • Początek
  26 listopada 2022 14:00
 • Koniec
  27 listopada 2022 17:00
 • Status
  Zakończone
 • Lokalizacja