KURS POZIOMU 1, EDYCJA 6

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 4 godziny
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 2 godziny 30 minut
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 10 minut
  Wykład 1. Cele kursu EFC/PTKiPSM – Projekt KOLPOSKOPIA 2020
 • 30 minut
  Wykład 2. Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM 2022

  •Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Znaczenie certyfikacji umiejętności
  •Aktualne miejsce sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AI) w prewencji wtórnej RSM

 • 1 godzina
  Wykład 3. Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  •Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  •Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  •Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii

 • 50 minut
  Wykład 4. HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  •Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  •A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  •Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka
  •Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL
  •A może możemy już leczyć infekcję HPV?

 • 20 minut
  Wykład 5: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  •Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  •Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  •Protokoły kolposkopowe 2020
  •Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 40 minut
  Wykład 6: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 1
 • 10 minut
  Q&A
 • Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć – zaproszenie na test ewaluacyjny
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Szczegóły spotkania
 • Początek
  24 marca 2023 14:00
 • Koniec
  28 czerwca 2024 17:00
 • Status
  W trakcie