KURS POZIOMU 1, EDYCJA 6

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 • 24 marca 2023 14:00-18:00
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ETAP PODSTAWOWY
 • 24 marca 2023 14:00-16:30
  Moduł 1 – podstawy teoretyczne prewencji wtórnej rsm
 • 24 marca 2023 14:00-14:10
  Wykład 1. Cele kursu EFC/PTKiPSM – Projekt KOLPOSKOPIA 2020
 • 24 marca 2023 14:10-14:40
  Wykład 2. Rola etapów podstawowego i eksperckiego w polskim modelu prewencji wtórnej RSM 2022

  •Etap podstawowy – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Etap ekspercki – co obejmuje? dla kogo? z jakimi umiejętnościami?
  •Znaczenie certyfikacji umiejętności
  •Aktualne miejsce sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AI) w prewencji wtórnej RSM

 • 24 marca 2023 14:40-15:40
  Wykład 3. Praktyczne podejście do podstaw nowoczesnej prewencji wtórnej RSM na podłożu płynnym w oparciu o test HRHPV

  •Znaczenie interdyscyplinarnego rozumienia lokalizacji strefy transformacji
  •Aktualne mianownictwo cytologiczne i histopatologiczne – implikacje dla praktyki klinicznej
  •Skrining na podłożu płynnym – zwalidowane testy diagnostyczne w kwalifikacji do kolposkopii

 • 24 marca 2023 15:40-16:30
  Wykład 4. HPV-zależne modele skriningowe rekomendowane w Polsce – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o wyniki testów czy ocenę ryzyka HSIL (CIN3+)? Podstawy kolposkopii dla wszystkich praktyków skriningu RSM.

  •Kiedy postępowanie zachowawcze/monitorowanie?
  •A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?
  •Zaawansowane narzędzia praktyki klinicznej – intuicyjna aplikacja mobilna w ocenie ryzyka
  •Co musisz wiedzieć o kolposkopii by bezpiecznie zarządzać ryzykiem HSIL
  •A może możemy już leczyć infekcję HPV?

 • 24 marca 2023 16:30-16:50
  Przerwa
 • 24 marca 2023 16:50-17:10
  Wykład 5: Standaryzacja prewencji wtórnej RSM w Polsce – odpowiedź na wezwanie WHO 2020 eliminacji populacyjnej RSM - od Projektu KOLPOSKOPIA 2020 do Algorytmów PTGiP/PTKiPSM 2022

  •Wezwanie WHO 2020 do globalnej eliminacji rsm
  •Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
  •Protokoły kolposkopowe 2020
  •Schemat PTGiP/Stanowisko PTKiPSM 2022

 • 24 marca 2023 17:10-17:50
  Wykład 6: Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 1
 • 24 marca 2023 17:50-18:00
  Q&A
 • 24 marca 2023
  Zakończenie części teoretycznej: etap podstawowy – wszyscy musimy umieć się z nim zmierzyć – zaproszenie na test ewaluacyjny
 • 24 marca 2023 18:00-18:20
  Przerwa dla kontynuujących kurs (zapraszamy do części praktycznej o 18:20)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • 24 marca 2023 18:20-20:20
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1 – ETAP EKSPERCKI
 • 24 marca 2023
  Moduł 2 – Podstawy badania kolposkopowego

  Projekt KOLPOSKOPIA 2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

 • 24 marca 2023 18:20-19:40
  Wykład 1. Podstawy kolposkopii w ujęciu europejskich rekomendacji EFC/ESGO oraz polskich rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020

  •Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe IFCPC 2011 – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
  •European consensus statement on essential colposcopy EFC/ESGO 2020
  •Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

 • 24 marca 2023 19:40-20:00
  Wykład 2. Okiem ekspertów – prezentacja przypadków klinicznych w HPV-zależnym skriningu RSM w oparciu o rekomendacje ASCCP 2019/Schemat PTGiP 2022/Stanowisko PTKiPSM 2022 – uczmy się w oparciu o praktykę – część 2
 • 25 marca 2023 9:00-16:00
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2 - ETAP EKSPERCKI
 • 25 marca 2023 9:00-10:30
  Moduł 3 – Kolposkopia krok po kroku – doświadczenia Ekspertów
 • 25 marca 2023 9:00-10:30
  Ekspert 1. Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 1

  Fundamentalne zasady diagnostyki kolposkopowej – czego nie możesz nie wiedzieć zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020 (90 min.)
  •Kwalifikacja do kolposkopii
  •Instrumentarium
  •Przygotowanie pacjentki
  •Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
  •Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
  •Typy strefy transformacji
  •Obrazy prawidłowe
  •Obrazy nieprawidłowe
  •Zmiany podejrzane o inwazję
  •Pozostałe zmiany
  •Typy biopsji, sposób wykonania
  •Powikłania kolposkopii
  •Postępowanie pokolposkopowe.

 • 25 marca 2023 10:30-10:50
  Przerwa
 • 25 marca 2023 10:50-11:45
  Ekspert 2. Wykład 1. Kiedy i jak wykonuję kolposkopię? Doświadczenia eksperta 2

  •Wskazania do kolposkopii
  •Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
  •Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
  o Biopsja celowana
  o Biopsja losowa
  o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
  o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

 • 25 marca 2023 11:45-12.40
  Wykład 2. Kolposkopia pochwy, wulwoskopia, anoskopia (HRA) – w jakim zakresie dotyczy każdego kolposkopisty?

  •VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
  •wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
  •cytologia analna
  •HPV analny
  •p16/Ki67 analny
  •I co jeszcze?

 • 25 marca 2023 12:40-13:00
  Przerwa
 • 25 marca 2023 13:00-14:40
  Moduł 4 – Warsztaty kolposkopowe
 • 25 marca 2023 13:00-14:40
  Badania kolposkopowe od skierowania do rozpoznania histopatologicznego – prezentacja przypadków
 • 25 marca 2023
  Zakończenie części praktycznej: etap ekspercki to nie tylko kolposkopia
 • 25 marca 2023 14:40-15:00
  Przerwa
 • 25 marca 2023 15:00-15:30
  Test ewaluacyjny – zanim zdasz egzamin…
 • 25 marca 2023
  Podsumowanie i wskazówki do egzaminu certyfikującego
 • 25 marca 2023
  Zakończenie kursu – tylko praktyka czyni Mistrza
Szczegóły spotkania
 • Początek
  24 marca 2023 14:00
 • Koniec
  25 marca 2023 17:00
 • Status
  Zakończone
 • Lokalizacja