Kurs Poziom 1 – ONLINE – ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA, TYLKO DO 18.06.2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy zapraszamy na kurs poziomu 1 online. Dostępny wtedy kiedy dysponujesz czasem.

Dla tych, którzy jeszcze nie uzyskali tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM otwarta została możliwość uczestniczenia online w kursie poziomu 1, z następową możliwością uczestniczenia w 1 edycji kursu kolposkopowego poziomu 2 i uzyskania tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM „Master of Colposkopy”.

Zakup kursu jest możliwy do dnia 18/06/2021, a egzamin certyfikujący odbędzie się 19/06/2021 tylko w jednym terminie.

Udostępnij to wydarzenie

- Skrining rsm w Polsce w dobie pandemii SARS-CoV-2
- Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
- Protokoły kolposkopowe
- Wskazania do kolposkopii

- Aktualne mianownictwo histopatologiczne i cytologiczne – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
- Testy diagnostyczne
o HRHPV14
o LBC
o p16/Ki67
o p16

- Kiedy postępowanie zachowawcze – monitorowanie?
- A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?

15 pytań w 10 minut – rozwiązanie testu

Projekt KOLPOSKOPIA2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

- Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
- Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

- Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
- Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
- Typy strefy transformacji
- Obrazy prawidłowe
- Obrazy nieprawidłowe
- Zmiany podejrzane o inwazję
- Pozostałe zmiany

- Wskazania do kolposkopii
- Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
- Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
o Biopsja celowana
o Biopsja losowa
o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

- VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
- wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
- cytologia analna
- HPV analny
- p16/Ki67 analny
- I co jeszcze?

Szczegóły spotkania