Kurs Kolposkopii Poziom 1

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy zapraszamy na pierwszy tegoroczny Kurs Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA2020, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2021.

Kurs poziomu 1 odbędzie się po raz pierwszy w formule dwuczęściowej:

– Część 1 – teoretyczna (4 godziny) z egzaminem certyfikującym przeprowadzanym po tygodniu od zakończenia wykładów (z uzyskaniem certyfikatu kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym). Egzamin obejmuje wyłącznie zagadnienia poruszane w części teoretycznej.

Adresatami zaproszenia do udziału w części teoretycznej są wszyscy praktycy skriningu rsm:

 • aktualni i przyszli kolposkopiści,
 • ginekolodzy,
 • inni kierunkowi lekarze specjaliści, w tym lekarze rodzinni i patomorfolodzy
 • położne i pielęgniarki
 • diagności laboratoryjni
 • studenci.

– Część 2 – praktyczna (8 godzin) z egzaminem certyfikującym przeprowadzanym po tygodniu od zakończenia wykładów (z uzyskaniem certyfikatu kompetencji uprawniającego do wykonywania kolposkopii z biopsją w modelu HPV-zależnym oraz uzyskaniem tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM z indywidualnym numerem i możliwością umieszczenia nazwiska posiadacza na stronie Towarzystwa). Egzamin obejmuje zagadnienia poruszane we wszystkich 2 częściach kursu tj. teoretycznej i praktycznej.

Udostępnij to wydarzenie

- Skrining rsm w Polsce w dobie pandemii SARS-CoV-2
- Polskie mianownictwo kolposkopowe 2020
- Protokoły kolposkopowe
- Wskazania do kolposkopii

- Aktualne mianownictwo histopatologiczne i cytologiczne – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne.
- Testy diagnostyczne
o HRHPV14
o LBC
o p16/Ki67
o p16

- Kiedy postępowanie zachowawcze – monitorowanie?
- A kiedy skierowanie do kolposkopii z biopsją?

(zapraszamy do części praktycznej o 18:30)

15 pytań w 10 minut – rozwiązanie testu

Projekt KOLPOSKOPIA2020: Kolposkopia w HPV-zależnym skriningu rsm – implikacje najnowszych polskich rekomendacji dla praktyki kolposkopowej – podstawy praktyczne badania kolposkopowego

- Międzynarodowe mianownictwo kolposkopowe – Polska Nomenklatura Kolposkopowa 2020
- Podstawy i technika badania kolposkopowego – Protokoły Kolposkopowe 2020

- Kolposkopia adekwatna/nieadekwatna
- Pierwotna i nowa granica międzynabłonkowa
- Typy strefy transformacji
- Obrazy prawidłowe
- Obrazy nieprawidłowe
- Zmiany podejrzane o inwazję
- Pozostałe zmiany

- Wskazania do kolposkopii
- Jakie zmiany kolposkopowe kwalifikują do biopsji? – od podejrzanej metaplazji do zmian podejrzanych o inwazję, zapamiętujemy obrazy
- Biopsja kolposkopowa, czy zawsze?
o Biopsja celowana
o Biopsja losowa
o Sampling endocerwikalny: ECC i ECB czy zawsze razem?
o Sampling endometrialny – czy wystarczy Pipella?

- VIN, VaIN, AIN, PAIN, PeIN jako dopełnienie CIN w pełnej analizie HPV-zależnych nowotworów strefy anogenitalnej zgodnie z LAST Project 2012
- wskazania do diagnostyki dodatkowej – analnej i perianalnej po rozpoznaniu HSIL (CIN2, CIN3)
- cytologia analna
- HPV analny
- p16/Ki67 analny
- I co jeszcze?

Przewodniczący
Vice-Przewodniczący

TEORIA
Ginekolodzy - 450 zł
Lekarze pozostałych specjalizacji - 250 zł
Inne specjalizacje - 100 zł
Studenci - 100 zł

TEORIA I PRAKTYKA
Aktualni i przyszli Kolposkopiści - 2250 zł

Szczegóły spotkania
 • Dni
  Godzin
  Minut
  Sekund
 • Początek
  12 marca 2021 14:00
 • Koniec
  13 marca 2021 15:45
 • Status
  Nadchodzące
 • Lokalizacja
 • Kategoria