Literatura

Literatura obowiązkowa
 1. Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2: Tymczasowe Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy- podsumowanie styczeń 2021 (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE)
 2. KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011
  Podsumowanie Konsensusu Ekspertów, Rekomendacje Grupy Ekspertów
  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE)
 3. KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE
  Podsumowanie Konsensu Ekspertów, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE)
 4. Możliwość odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja 02/05/2020
  Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (dostęp: Gin. Perinat. Prakt. 2020; 5, 3: 131–135)
 5. Pozostałe obowiązujące kierunkowe polskie rekomendacje.
Literatura uzupełniająca
 1. IARC Library Cataloguing in Publication Data
  Colposcopy and treatment of cervical precancer / Walter Prendiville, Rengaswamy Sankaranarayanan
  IARC Technical Publications; 45 (DOSTĘP – kliknij tutaj)
 2. Wytyczne postępowania opartego na ryzyku w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych – część I i II
  Uzgodnione wytyczne American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (dostęp: Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo nr 5 i 6/2020.)
Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Kategorie