Literatura

Literatura obowiązkowa
 1. Aktualizacja Stanowiska Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) dotyczącego szczepień przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – podsumowanie styczeń 2023 (dostęp: strona PTKiPSM-link)
 2. Stanowisko dotyczące Schematu postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) – czerwiec 2022 roku Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – sierpień 2022 roku (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE-link)
 3. Schemat postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) — czerwiec 2022 (dostęp: strona PTGiP-link)

 4. Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV- 2: Tymczasowe  Rekomendacje PTKiPSM oraz PTGiP– podsumowanie styczeń 2021 (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE-link)
 5. KOLPOSKOPIA 2020: PROTOKOŁY KOLPOSKOPOWE. Podsumowanie Konsensusu Ekspertów, Rekomendacje PTKiPSM oraz PTGiP (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE-link)
 6. KOLPOSKOPIA 2020: POLSKA NOMENKLATURA KOLPOSKOPOWA w oparciu o mianownictwo IFCPC 2011. Podsumowanie Konsensusu Ekspertów, Rekomendacje Grupy Ekspertów PTGiP oraz PTKiPSM (dostęp: strona Kursu – REKOMENDACJE-link)
 7. Pozostałe aktualne kierunkowe polskie rekomendacje.
Literatura uzupełniająca
 1. IARC Library Cataloguing in Publication Data
  Colposcopy and treatment of cervical precancer / Walter Prendiville, Rengaswamy Sankaranarayanan
  IARC Technical Publications; 45 (DOSTĘP – kliknij tutaj)
 2. Wytyczne postępowania opartego na ryzyku w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych – część I i II
  Uzgodnione wytyczne American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (dostęp: Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo nr 5 i 6/2020.)
Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Kategorie