Prof. Robert Jach
Przewodniczący
dr n. med. Wojciech Kolawa
Komitet naukowy