dr Maciej Mazurec
Vice-Przewodniczący
dr n. med. Martyna Trzeszcz
Komitet naukowy