dr hab. n. med. Maciej Stukan

Ginekolog onkolog, CERTYFIKOWANY KOLPOSKOPISTA ZABIEGOWY PTKiPSM, doktor habilitowany nauk medycznych. Wiceprezes Zarządu PTKiPSM i członek Komitetu Naukowego kursów kolposkopowych Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

Pracuje w Oddziale Ginekologii Onkologicznej, Szpitale Pomorskie w Gdyni (certyfikowany przez ESGO ośrodek leczenia chorych z rakiem jajnika). Posiada certyfikat umiejętności wykonania operacji TMMR/tLNE wg techniki M.Hockela dla leczenia raka szyjki macicy i bierze udział w wieloośrodkowym badaniu rejestracyjnym tej metody. Autor i współautor publikacji naukowych, koncentrujących się na tematyce ultrasonografii, genetyki oraz uwzględnieniu jakości życia chorych z nowotworami ginekologicznymi.

Szczegóły