dr Maciej Mazurec

Certyfikowany Kolposkopista Zabiegowy PTKiPSM numer KLPZ/4/MASTER

Ginekolog-położnik, ekspert kolposkopista z ponad 15-letnim doświadczeniem, od 2005 roku certyfikowany przez EFC. Wieloletni aktywny członek ASCCP i PTKiPSM. Wykładowca na krajowych i zagranicznych kongresach kolposkopii oraz kongresach i konferencjach w tematyce skriningu raka szyjki macicy.

Entuzjasta i ekspert HPV-zależnej strategii RSM w Polsce.
Propagator standaryzowanej procedury kolposkopowej.

Współautor badań z zakresu profilaktyki wtórnej RSM uwzględniających pełne korelacje cytologiczno-wirusologiczno-immunocytochemiczne w zestawieniu z wynikami badań histopatologicznych w dotychczas największej w Polsce populacji pacjentek. Współautor wielu dokumentów rekomendacyjnych PTKiPSM/PTGiP: Nomenklatury Kolposkopowej, Protokołów Kolposkopowych, Tymczasowych Rekomendacji dla Skriningu Raka Szyjki macicy w Polsce, Odroczenia Procedur Diagnostyczno-Terapeutycznych u Pacjentek z Nieprawidłowymi Wynikami Testów Przesiewowych w trakcie pandemii SARS-CoV-2, i innych.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Sekretarz Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020. Sekretarz Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM.
Wiceprzewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020.
Ścisły komitet naukowo-organizacyjny nadchodzącego Kongresu Europejskiej Federacji Kolposkopii EFC 2024 w Krakowie.

CEO i Dyrektor Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED.

Szczegóły
  • Miejsce
  • Email
    m.mazurec@corfamed.pl