dr n. med. Martyna Trzeszcz

Kolposkopista Honorowy PTKiPSM
tytuł nadany w uznaniu istotnego wkładu w podnoszenie jakości prewencji wtórnej rsm w Polsce realizowanej zgodnie z Projektem KOLPOSKOPIA 2020.

Patolog i cytopatolog ginekologiczny, patolog perinatalny.
Ekspert w zakresie interpretacji morfologicznej testu p16/Ki67.

Odbyła kierunkowe staże specjalistyczne w zakresie patologii perinatalnej oraz patologii i cytopatologii ginekologicznej, w tym ukończone egzaminami na Wydziale Podyplomowym Uniwersytetu Harvard’a w Bostonie, z wyróżnieniem w Cincinnati Children’s Hospital Medical Center oraz w Advanced Training Center ESP w Sheffield. Członek Grupy Roboczej ds. Patologii Perinatalnej Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP). Pierwszy polski patolog nagrodzony prestiżowym stypendium Giordano Fellowship ESP.

Autorka badań z zakresu profilaktyki wtórnej RSM uwzględniających pełne korelacje cytologiczno-wirusologiczno-immunocytochemiczne w zestawieniu z wynikami badań histopatologicznych w dotychczas największej w Polsce populacji pacjentek.

Prowadząca i współprowadząca sesji naukowych w tematyce skriningu RSM na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych, członkini komitetów organizacyjno-naukowych międzynarodowych kongresów kolposkopowych i cytologicznych. Trzon logistyczno-merytoryczny zbliżającego się X Kongresu Europejskiej Federacji Kolposkopii EFC Kraków 2024.

Członkini Zarządów:
Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Sekcji Cytologii Klinicznej PTP
Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020
Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM
Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed

Szczegóły