Prof. Robert Jach

Certyfikowany Kolposkopista Zabiegowy PTKiPSM numer KLPZ/1/MASTER

Specjalista ginekolog położnik, ginekolog onkolog i specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Staże naukowo-kliniczne w Columbia University i Memorial Sloan Kettering Cancer Centre w Nowym Jorku w latach 2002, 2008 i 2010 oraz w University of California Irvine w USA w 2011 roku.

Autor i współautor 259 prac naukowych. Promotor 7 prac doktorskich.

Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Przewodniczący Sekcji ds. profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy PTGO
Członek Zarządu The International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)
Członek Zarządu The European Federation for Colposcopy and Pathology of the Lower Genital Tract (EFC)
Przewodniczący Komitetu ds. Kompleksowych Rekomendacji Standardów w Kolposkopii KOLPOSKOPIA 2020
Przewodniczący Kapituły Certyfikacyjnej PTKiPSM
Przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Kursów Projektu KOLPOSKOPIA 2020

Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szczegóły