Prof. dr hab. Witold Kędzia

Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia od 1990 roku jest zatrudniony w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz onkologii ginekologicznej.

Od roku 2003 Kierownik Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy GPSK UM w Poznaniu. Od roku 2012 pełni stanowisko Kierownika Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Lekarza Kierującego Pododdziałem Ginekologicznym I GPSK UM.

Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia jest autorem 55 prac w czasopismach zagranicznych i ponad 350 publikacji krajowych, jest cenionym autorem podręczników oraz promotorem 9 rozpraw doktorskich.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
Głównym kierunkiem badań, które prowadzi prof. Witold Kędzia jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego i jego rola w powstawaniu raka szyjki macicy oraz wykorzystanie badań wirusologicznych w programie profilaktyki onkologicznej.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I CERTYFIKATY
kurs kolposkopii poświęcony zastosowaniu skali Reida, prowadzony pod egidą ASCCP (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology) przez prof. Darona G. Ferrisa (Departments of Family Medicine and Obstetrics and Gynecology Medical College of Georgia) w Chicago w roku 2004
europejski certyfikat European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract- 2006 r.
PO GODZINACH
Głównymi zainteresowaniami prof. Witolda Kędzi są sporty zimowe, motoryzacja oraz literatura historyczna.

Szczegóły